Nasza praca

Case Studies

Adwokat i radca prawny

Zakres usług prawniczych

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorców z Torunia.

Upadłość konsumencka

Sprawy związane z upadłością konsumencką dla klientów z Torunia i nie tylko.

Rozwody

Rozwód, sprawy rozwodowe w Toruniu, w których adwokat odgrywa istotną rolę.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, sprawy o rozwód, separacje, podział majątku, alimenty, ustalenie ojcostwa i podobne zagadnienia.

Prawo spadkowe

Sprawy dotyczące podziału spadku, jego zabezpieczenia oraz sprawy o zachowek, unieważnienie testamentu i obalenie wydziedziczenia.

Mediacje

Polubowne rozwiązywanie sporów za pomocą mediacji.

Zobacz co mówią nasi Klienci

Quisque nec iaculis nibh suspendisse the tempus orci enim maximus quis.

Założyciel Kancelarii

Paweł Wielkanowski

Paweł Wielkanowski
Radca prawny, mediator

Historia  i założyciel kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Paweł Wielkanowski została założona w grudniu 2020 roku przez radcę prawnego i mediatora Pawła Wielkanowskiego.

W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2017-2019 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W czerwcu 2020 roku złożył egzamin radcowski uzyskując pozytywny wynik. Współpracował z wieloma kancelariami zarówno radcowskimi jak i adwokackimi. W lipcu 2019 ukończył szkolenie z mediacji organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy uzyskując Certyfikat Dyplomowanego Mediatora. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz zna podstawy języka rosyjskiego i japońskiego. W wolnych chwilach słucha muzyki, śpiewa, biega, podróżuje i gra na komputerze (szczególnie w gry z serii Wiedźmin i Heroes of Might and Magic). Od dzieciństwa jest pasjonatem anime oraz szeroko pojętej kultury japońskiej.

Kancelaria prawna / adwokacka

Charakterystyczną cechą naszej Kancelarii prawnej jest całościowe podejście do problemów każdego Klienta przy zachowaniu najwyższych norm etycznych właściwych dla zawodu radcy prawnego i mediatora. Celem Kancelarii jest udzielenie każdemu Klientowi pomocy w taki sposób, by jeśli to możliwe, nie było konieczności kierowania sprawy do Sądu. Cel ten realizowany jest chociażby przez formułowanie dobrych umów tj. takich, które skutecznie zabezpieczają interes Klienta, jak również przez zachęcanie, gdy tylko jest to możliwe, do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności przy pomocy mediacji, której założyciel Kancelarii jest gorącym orędownikiem.

Potrzebny Ci adwokat, radca prawny, mediator, który zadba o Twoje ważne sprawy? Nasza kancelaria prawna świadczy w Toruniu szeroki zakres usług między innymi z obszaru prawa cywilnego, prawa gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, w tym także rozwody, upadłość konsumencka oraz z zakresu prawa karnego. Zajmujemy się przy tym pomocą w sporządzaniu umów zgodnych z literą prawa, a zarazem satysfakcjonujących dla naszych Klientów.

Zapraszamy do sprawdzenia szczegółów zakresu zadań, jakich jesteśmy w stanie się podjąć w naszej kancelarii prawnej. Zajmujemy się nie tylko poradami z zakresu prawa, lecz także prowadzeniem mediacji w konfliktach, tak aby polubownie i w dojrzały sposób rozwiązywać spory między danymi stronami. Świadczymy nasze usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy.

Adwokat, radca prawny – Toruń

Zakres działalności kancelarii prawnej

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Paweł Wielkanowski w Toruniu świadczy pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, która polega przede wszystkim na:

 • stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców indywidualnych i spółek handlowych, organów samorządu terytorialnego,
 • ustnych poradach, w siedzibie Kancelarii lub u Klienta,
 • konsultacjach telefonicznych, pocztą elektroniczną oraz przy pomocy form zdalnej komunikacji, jak np. Skype
 • sporządzaniu pisemnych opinii prawnych,
 • przygotowywaniu projektów umów,
 • zastępstwie procesowym przed sądami,
 • udziału w negocjacjach z Klientem
 • reprezentowaniu Klienta w sprawach pozasądowych.
Kancelaria prawna
Kancelaria prawna
Kancelaria prawna Toruń
Kancelaria prawna Toruń

Prawo Gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Pawła Wielkanowskiego w Toruniu specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w szczególności poprzez:

 • wpis działalności gospodarczej we właściwej ewidencji albo rejestrze,
 • bieżące sprawy przedsiębiorstwa jak sprawy administracyjne,
 • sprawy o zapłatę, zmiany formy prawnej działalności itp.,
 • zakończenie działalności przedsiębiorcy przez złożenie wniosków do
 • odpowiednich rejestrów czy ewidencji, wniosku o upadłość przedsiębiorcy i
 • załatwienie wszelkich spraw z tym związanych,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, również w formie upadłości „konsumenckiej” jeśli przedsiębiorca prowadzący niegdyś indywidualną działalność gospodarczą, spełnia przewidziane tą ustawą wymogi),
 • pozwy o zapłatę wraz z windykacją należności,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • opinie prawne oraz audyty,
 • sporządzanie umów oraz innych potrzebnych dokumentów,
 • negocjacje z partnerami biznesowymi.

Zobacz więcej: Prawo gospodarcze.

Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów,
 • wynagradzania, regulaminów pracy, wypowiedzeń oraz innych dokumentów,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • sprawy o emerytury, renty oraz pozostałe świadczenia z ZUS-u i KRUS-u,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy związane z odwołaniem od rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Pracodawcy albo Pracownika,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za nadgodziny, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy itd.,
 • sprawy odwołań od kar porządkowych.

Prawo cywilne

 • pozwy o zapłatę wraz z windykacją należności,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • opinie prawne oraz audyty,
 • sporządzanie umów oraz innych potrzebnych dokumentów,
 • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o eksmisje,
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie,
 • sprawy w postępowaniu nieprocesowym,
 • sprawy zasiedzenie
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy o odwołanie darowizny

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód z orzeczeniem i bez orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 • sprawy o separacje z orzeczeniem i bez orzeczenia winy w
  rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • sprawy o alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego),
 • sprawy o ustalenie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy związane z ojcostwem (ustalenie, zaprzeczenie),
 • sprawy o przysposobienie (adopcja),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy związane z kontaktami z dzieckiem.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Mediacje - Paweł Wielkanowski Toruń
Mediacje - Paweł Wielkanowski Toruń

Prawo administracyjne

 • stała obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 • zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie i opiniowanie uchwał, decyzji administracyjnych, zarządzeń i innych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, wniosków, zażaleń i innych pism w postępowaniach administracyjnych,
 • skargi do Wojewódzkich Sadów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi sądami.

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zabezpieczenie spadku oraz spis inwentarza,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o unieważnienie testamentu,
 • sprawy o obalenie wydziedziczenia.

Prawo Karne

 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym, w tym również obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym,
 • prywatne i subsydiarne akty oskarżenia,
 • zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacja skazanych w sprawach dotyczących zarządzenia wykonania kary, odroczenia wykonania kary, przerwy w obywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary, zamiany kary orzeczonej na kare zastępczą, zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
PRAWO - FAQ

Współpraca z prawnikiem (radcą prawnym) - najczęstsze pytania

Kim jest radca prawny i w czym może mi pomóc?

Kwestie te zostały obszernie wyjaśnione w poniższych artykułach, które tłumaczą również różnice między radcą prawnym a adwokatem oraz między kancelarią radcy prawnego lub adwokata, a innymi kancelariami:

Jak umówić się na spotkanie z radcą prawnym?
Jak należy przygotować się do spotkania i co ze sobą zabrać?
Porady prawne przez internet
Porady prawne przez telefon
Czy Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spoza Torunia?
Czy Kancelaria prowadzi obrony w sprawach karnych?
Czy pracowników Kancelarii obowiązuje tajemnica?
Ile kosztują usługi Kancelarii?

Partnerzy kancelarii

Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi i adwokatami nie tylko z Torunia, ale z obszaru całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym między innymi:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kropkowski