Dla biznesu

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - Toruń

Istnieje jeden element, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej specjalizacji, czy branży, w której działa. Jest nim znajomość przepisów prawa gospodarczego, czyli regulacji stosunków, które mają swoje źródło w działalności gospodarczej.

Prawo gospodarcze – czym są przepisy prawa gospodarczego?

Jest to zbiór pewnych ustalonych norm, mających wpływ na przedsiębiorców oraz prowadzone przez nich ich biznesy. Zbiór ten dzieli się na dwa główne sektory – prywatny i publiczny. Prywatna gałąź określa regulacje – tak zwane stosunki poziome lub horyzontalne – zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami. W sektorze publicznym stosunki przyjmują kierunek wertykalny, a jedną ze stron staje się organ administracji publicznej.

Obsługa prawna przedsiębiorstw na terenie Torunia

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej jest prawo gospodarcze, w ramach którego świadczymy pomoc naszym Klientom z Torunia, okolic i nie tylko. Udzielamy wsparcia w zakresie prowadzenia i „pilnowania” bieżących spraw firmy, sporządzania umów, opinii prawnych oraz innych, niezbędnych dokumentów, przeprowadzania audytów oraz sporządzania i składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

Jedną z czynności w ramach obsługi prawnej, którą oferujemy przedsiębiorcom, jest zamknięcie działalności gospodarczej i wykonanie wszystkich związane z tym czynności, takich jak wypełnianie wniosków i dostarczanie ich w nieprzekraczalnych terminach do odpowiednich organów administracyjnych.

Przygotowujemy pozwy o zapłatę, a także sprawujemy pieczę nad całym procesem windykacyjnym. Prowadzimy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, których przyjmujemy w naszej kancelarii w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych oraz sądowych. Przygotowujemy i prowadzimy także negocjacje z firmami zewnętrznymi, członkami zespołu lub partnerami biznesowymi. Negocjacje mogą odbywać się stacjonarnie, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Założyciel Kancelarii, radca prawny i mediator
Prawo gospodarcze

Najczęstsze pytania odnośnie prawa gospodarczego

Katalog spraw gospodarczych

Katalog spraw gospodarczy został wykazany w art. 4582 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy: · ze stosunków cywilnych miedzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, · określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, · przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przewrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku, · z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonywaniu robót budowlanych, · z umów leasingu, · z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego · o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem.

Czym jest zasada wolności działalności gospodarczej?
Czym jest działalność gospodarcza?
Kim jest przedsiębiorca?
Jak podjąć działalność gospodarczą?
Czym jest firma przedsiębiorcy?
Czym jest numer NIP?
Czy można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?
Jak zakończyć wykonywanie działalności gospodarczej?
Obsługa prawna przy prowadzeniu działalności gospodarczej