Upadłość konsumencka a upadłość przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka - pomoc prawnika w Toruniu

Upadłość konsumencka - pomoc prawnika Toruń

Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka

Czym jest upadłość?

Celem postępowania upadłościowego jest zapewnienie ochrony dłużnikowi przed wierzycielami poprzez umożliwienie mu spłaty zadłużenia w ramach ustalonego planu i umorzenie zobowiązań w niespłaconej części.

Aby to osiągnąć sąd powołuje syndyka, który dokonuje oceny sytuacji majątkowej dłużnika i opracowuje plan spłaty jego zobowiązań.

Kiedy upadłość konsumencka, a kiedy upadłość przedsiębiorcy?

Upadłość konsumencka różni się od upadłości przedsiębiorcy tym, że dotyczy ona osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast upadłość przedsiębiorcy dotyczy osoby prawnej, takiej jak spółka cywilna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Innymi słowy, upadłość konsumencka dotyczy osoby, która jest zadłużona, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast upadłość przedsiębiorcy dotyczy przedsiębiorcy, który jest zadłużony i prowadzi działalność gospodarczą. W wyjątkowych przypadkach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od reformy z grudnia 2020 roku może ogłosić upadłość na zasadach przewidzianych dla konsumenta o czym tutaj (już to opisałem na stronie).

Kiedy skorzystać z pomocy prawnika w zakresie upadłości?

Najlepiej skorzystać z pomocy wykfalifikowanego radcy prawnego lub adwokata, gdy tylko zaczniemy rozważać możliwość złożenia wniosku o głoszenie upadłości przedsiębiorcy lub konsumenta.

Pamiętajmy, że cały proces upadłości niesie za sobą wiele konsekwencji. W Internecie wiele osób uważa się za tzw. ekspertów z zakresu prawa upadłościowego, jednak nawet jeżeli faktycznie taką wiedzę posiadają, tylko radca prawny lub adwokat zapewniają należytą ochronę praw upadłego w toku toczącego się postępowania.

Adwokat lub radca prawny nie tylko może reprezentować Cię w sądzie czy przed syndykiem, ale także będzie udzielał informacji na temat twojej aktualnej sytuacji.

Upadłość konsumencka - adwokat Toruń

Upadłość konsumencka - adwokat Toruń

Upadłość konsumencka a przedsiębiorcy

Czy da się ogłosić upadłość konsumencką i nie spłacać żadnych zobowiązań?

Co do zasady celami postępowania upadłościowego jest oddłużenie upadłego oraz zaspokojenie interesów wierzycieli.

W związku z tym sąd ustala plan spłaty pozwalający w jak najszerszym stopniu spłacić długi przy jednoczesnym zapewnieniu dłużnikowi i jego rodzinie godnych warunków egzystencji.

Jeżeli dłużnik nie dopuścił się rażących zaniedbań w powstaniu zaległości finansowych, plan spłaty ustalany jest na okres nie przekraczający 36 miesięcy.

Może zdarzyć się jednak, że dochody dłużnika lub jego potrzeby finansowe nie pozwalają na ustalenie planu spłaty nawet z najmniejszą możliwą miesięczną ratą.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam instytucja opisana w art. 49116 Prawa upadłościowego, który stanowi „Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.”

Jeżeli przypuszczasz, że w twojej sprawie zachodzą przesłanki do oddłużenia bez ustalania planu spłaty koniecznie skorzystaj z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Prawnik pomoże Ci zebrać odpowiednie dowody na wykazanie, że w twojej sytuacji zasadnym jest ogłoszenie upadłości bez ustalania planu spłaty i przedstawi je sądowi.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego czy oddłużenie bez planu spłaty znajdzie zastosowanie w twojej sprawie skontaktuj się z nami. Wyjaśnimy Ci wszystko przy dobrej kawie ;).

Upadłość konsumencka – czym jest?

W czasach narastającego kryzysu ekonomicznego i szalejącej inflacji coraz więcej osób ma problem z płynnym regulowaniem swoich zobowiązań. Może okazać się, że zaciągnięte długi przekraczają nasze możliwości zarobkowe, finanse stają się wtedy problemem spędzającym nam sen z oczu.

Samodzielna walka z takimi problemami może mocno przytłoczyć i spowodować, że zanim podejmiemy próby rozwiązania problemu, ucierpi nasze życie zawodowe i prywatne.

Jest to błąd, gdyż pomoc czeka na wyciągnięcie ręki!

Jeżeli grozi Ci niewypłacalność jak najszybciej zgłoś się po poradę do prawnika – radcy prawnego lub adwokata. W większości przypadków zwłoka będzie działała na twoją niekorzyść!

Pamiętaj, aby na konsultację zabrać wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, pozwoli to prawnikowi na sprawne dokonanie oceny twojej sytuacji.

Co dalej?

Radca prawny lub adwokat podczas konsultacji zweryfikuje czy w twojej sprawie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeżeli przesłanki są spełnione prawnik przygotuje w twoim imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości w którym dokładnie opisze twoją sytuację życiową, wyjaśniając przyczyny powstania niewypłacalności.

Gdy wniosek o upadłość zostanie prawidłowo przygotowany sąd ogłosi twoją upadłość jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od tego momentu dłużnik staje się upadłym. Bardzo ważne jest, aby na tym etapie nadal korzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, że wniosek zostanie sporządzony prawidłowo.

Po ogłoszeniu upadłości skończą się telefony wierzycieli i egzekucje prowadzone przez komorników sądowych. Twoim majątkiem zacznie zarządzać syndyk masy upadłościowej.

Syndyk odbiera dochody upadłego i wypłaca mu środki niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb życiowych. W imieniu upadłego rozmawia także z wierzycielami. Skończą się więc nieprzyjemne telefony wierzycieli!

Na dalszym etapie postępowania syndyk masy upadłościowej sporządzi projekt planu spłaty, który zostanie ostatecznie ustalony przez sąd.

Plan spłaty bierze pod uwagę stopień zadłużenia Upadłego, a także jego możliwości finansowe i stopień zawinienia w powstaniu długów. Jeżeli dłużnik nie przyczynił się w sposób rażący do doprowadzenia do staniu niewypłacalności plan spłaty zostanie ustalony na okres maksymalnie 3 lat. Wysokość kwot ujętych w planie spłaty zależne są od możliwości zarobkowych Upadłego, jego stanu zdrowia a także liczby osób pozostających na jego utrzymaniu.

Po zakończeniu okresu ustalonego w planie spłaty staniesz się wolnym człowiekiem, a pozostałe zobowiązania zostaną umorzone!

Upadłość konsumencka Toruń

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy miasta Toruń lub powiatu toruńskiego twoją sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie rozpoznawał V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu. Sąd Rejonowy w Toruniu ze względu na właściwość miejscową rozpoznaje także sprawy dłużników zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Toruniu, Wąbrzeźnie i Włocławku.

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Paweł Wielkanowski mieści się na terenie Torunia, świadczy jednak usługi na rzecz klientów w całej Polsce, w tym także z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi do prowadzenia konsultacji na odległość.

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego i Mediatora Paweł Wielkanowski