Polubowne rozwiązania

Mediacje

Mediacje - Paweł Wielkanowski Toruń

Jesteśmy orędownikami polubownego rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji.

Mediacja służy rozwiązywaniu sporów o różnorodnym charakterze, chociażby powstających w relacjach bliskich sobie osób, w stosunkach pracodawca-pracownik jak też w stosunkach biznesowych.

Prawo wspólnotowe definiuje ją jako sposób poszukiwania przez strony rozwiązania problemu z udziałem kompetentnej, bezstronnej osoby, która nie zawiaduje konfliktem, lecz jedynie procedurą jego rozwiązania (procedurą mediowania). Mediacje są poufne, nie są tak sformalizowane jak postępowanie sądowe, są też dobrowolne.

Jeśli dany spór został już przedstawiony sądowi powszechnemu, to skierowanie danej sprawy do mediacji przez sąd (mediacja sądowa) będzie wymagać zgody stron. Jeżeli w toku takiej mediacji dojdzie do zawarcia ugody, sąd z urzędu zwróci stronie inicjującej postępowanie sądowe 3/4 części opłaty sądowej.

Jednakże strony mogą skierować sprawę do mediacji zamiast przedstawiać ją sądowi i mamy wtedy do czynienia z tzw. mediacją pozasądowa. Mediator przedstawia sądowi ugodę zawartą z jego udziałem sądowi w celu zatwierdzenia. Zatwierdzona przez sąd ugoda wywołuje skutki prawne takie same, jak ugoda zawarta w postępowaniu sądowym – jest tytułem egzekucyjnym (wykonawczym). Mediacja pozwala na bardzo szybkie i nieporównanie tańsze znalezienie rozwiązania sporu niż udział w postępowaniu przed sądem.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy rozwiązywania sporów przy pomocy naszej kancelarii prawnej.

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Założyciel Kancelarii, radca prawny i mediator