Dobro dziecko

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Wiele konfliktów między członkami rodziny ma swój finał w sądzie, gdzie ogromne emocje często biorą górę. Wówczas nieodzowna jest pomoc wykwalifikowanego i doświadczonego radcy prawnego lub adwokata. Najczęściej zajmuje się on wtedy prowadzeniem spraw rozwodowych, a także ustaleniem praw rodzicielskich czy ojcostwa. W poniższym artykule zdradzimy, czym dokładniej zajmuje się prawo rodzinne.

Prawo rodzinne – czego ono dotyczy?

Najważniejszą kwestie regulowane przez prawo rodzinnego to równe traktowanie małżonków oraz trwałość małżeństwa. Jest to ważne, zwłaszcza w momencie rozwiązania małżeństwa. Ponadto prawo rodzinne opiera się na kilku innych ważnych zasadach, między innymi równej stopy życiowej małoletnich dzieci z ich rodzicami, prawu dzieci do alimentów do czasu aż osiągną samodzielność, czy zapewnienia im właściwej opieki

Jakie sprawy są rozstrzygane za pomocą prawa rodzinnego?

Pierwszym rodzajem spraw są spory pomiędzy partnerami, które niestety najczęściej kończą się na sali sądowej zwłaszcza, gdy zawiodą polubowne metody rozwiązywania sporów, jak np. mediacja. Jednym z postępowań, wchodzących w zakres prawa rodzinnego jest postępowanie rozwodowe. W takim przypadku niezbędna może okazać się pomoc radcy prawnego, który sporządzi czytelny pozew rozwodowy. Często wybieranym rozwiązaniem jest także separacja, która w odróżnieniu od rozwodu daje możliwość przemyślenia pewnych spraw i czasami pozwala uniknąć finalnego rozejścia się dwóch stron.

Jeśli już do rozwodu dojdzie, prawo rodzinne z założenia strzeże prawa dzieci do bycia wychowywanym przez oboje rodziców.

Kolejną kategorią spraw, którymi zajmują się prawnicy specjalizujący się w tej gałęzi prawa, są postępowania dotyczące dzieci, a także sprawy o ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie. Wówczas można skorzystać z zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych czy ustalenia kontaktów z dzieckiem. Zgoda sądu rodzinnego jest również konieczne w przypadku spraw dotyczących majątku małoletniego – w przypadku gdy dana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu. Taką sprawą będzie chociażby odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Mimo, że wiele osób załatwia takie sprawy samodzielnie, pomoc radcy prawnego specjalizującego się w tej gałęzi prawa, może się w tym przypadku okazać nieoceniona.

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Czy pełnoletnie dziecko ma prawo do świadczeń alimentacyjnych od rodzica? 

  • Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie określają ściśle wieku dziecka, w  którym rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Płacenie alimentów  względem dziecka jest obowiązkiem rodzica. W przypadku dzieci pełnoletnich  alimenty są wypłacane do momentu, gdy dziecko nie jest w stanie samo siebie  utrzymać, chyba że dochód dziecka jest wystarczający na pokrycie kosztów  utrzymania.  

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać alimenty będąc osobą pełnoletnią? 

  • Dziecko podejmuje naukę na uczelni wyższej, która uniemożliwia podjęcia pracy i  osiągania dochodów. 
  • Dziecko ukończyło edukacje, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i pozostaje  w niedostatku. 
  • Dziecko jest niepełnosprawne bądź ciężko chore. 

Alimentów nie uzyska pełnoletni, który: 

  • Nie uczy się i nie podejmuje pracy; 
  • Kontynuuje naukę, ale nie angażuje się w nią; (tj. Np.. Nie osiąga postępów w  kształceniu). 
  • Nie dokłada starań do usamodzielnienia się; 
  • Zarabia wystarczająco by pokryć koszty samodzielnego utrzymania.

Kto i gdzie powinien złożyć pozew o alimenty? 

  • Pozew o alimenty powinien być złożony przez samego powoda, czyli osobę  pełnoletnią. Może go również złożyć osoba, która reprezentuje go przed sądem np.  Pełnomocnik, w osobie adwokata czy radcy prawnego, który składa pozew o  przyznanie alimentów. Pozew o alimenty na dorosłe dziecko składamy w sądzie  rejonowym, który jest właściwy do miejsca zamieszkania pełnoletniego. Pozew  sądowy w sprawach o alimenty jest wolny od odpłat (nie dotyczy to opłaty skarbowej  od pełnomocnika).  

Podczas składania pozwu o alimenty warto zasięgnąć pomocy specjalisty jakim jest radca prawny czy adwokat, który udzieli porady oraz przeprowadzi wnioskującego przez proces  sądowy o alimenty. 

pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Założyciel Kancelarii, radca prawny i mediator
Prawo rodzinne

Najczęstsze pytania odnośnie prawa rodzinnego

Czym różni się rozwód od separacji?

Przede wszystkim tym, że rozkład wspólnego pożycia małżonków stron nie ma charakteru trwałego. Poza tym separacja pociąga za sobą podobne skutki, jak rozwód, jednak ponieważ nie dochodzi do formalnego rozwiązania małżeństwa, małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego, w przeciwieństwie do osoby rozwiedzionej. Co za tym idzie po orzeczeniu separacji osoba, która na skutek zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, nie może powrócić do swojego nazwiska „z domu”. Istotnym jest, że rozwód cechuje definitywne rozwiązanie małżeństwa, natomiast separacja na zgodny wniosek małżonków może zostać zniesiona właściwym orzeczeniem sądu. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Jaki jest sąd właściwy do rozpoznania spraw rozwodowych?
Jakie znaczenie ma ustanie pożycia małżeńskiego przy rozwodzie?
Ile kosztuje rozwód?
Ile trwa sprawa rozwodowa?
Rozwód a podział majątku.
Wina przy rozwodzie.
Pełnomocnik w sprawie rozwodowej.
Mediacja.
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie.
Wysokość alimentów dla dzieci.
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na dzieci.
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka.