Adwokat Toruń

Rozwód Toruń - gdy potrzebny Ci prawnik, adwokat lub radca prawny

Prawnik / adwokat rozwód Toruń

Kiedy słyszymy o rozwodzie przed oczami staje nam nie tylko koniec związku małżeńskiego, a także wiążące się z nim podział majątku, opieki nad dziećmi i alimenty. Są to właściwie różne sprawy rodzinne, dlatego w tym artykule postaramy się usystematyzować rozwód i towarzyszące mu zagadnienia krok po kroku.

Początek końca, czyli pozew o rozwód

Rozwód jest to rozwiązanie przez sąd małżeństwa zawartego na gruncie prawa cywilnego (nie należy mylić rozwodu ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa na gruncie prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego, nazywanego czasami „rozwodem kościelnym”).

„Papiery rozwodowe” składa się do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jeden z małżonków dalej zamieszkuje na terenie jurysdykcji tego sądu. W przypadku gdy, żaden z małżonków nie spełnia powyższego warunku, zgodnie z zasadą actor sequitur forum rei powództwo wytacza się przed sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Pozew rozwodowy możemy wnieść samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego pełnomocnika radcy prawnego lub adwokata. Należy pamiętać, że w polskim systemie prawnym nie można wnieść pozwu rozwodowego online. W takim wypadku konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu w danym mieście, np. Toruniu lub Bydgoszczy.

Aby orzec rozwód muszą wystąpić dwie przesłanki w postaci trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Może brzmieć to enigmatycznie jednak w polskim systemie prawnym pożycie małżeńskie rozumiemy jako zbiór: uczuć (więź psychiczna), więzi fizycznej oraz wspólnego zarządzania majątkiem (więź ekonomiczna). Najczęściej więzi te związane są ze wspólnym zamieszkiwaniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego, nie jest to jednak okoliczność obligatoryjna. Może zdarzyć się, że pomimo orzeczenia rozwodu byli małżonkowie nadal będą wspólnie mieszkać.

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym stricte rozwodu jest wina za rozpad pożycia. Rozwód może zostać orzeczony w trzech konfiguracjach:

 • bez orzekania o winie (zwany także rozwodem za porozumieniem stron)
 • z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków
 • z orzeczeniem winy częściowej każdego z małżonków

Rozwodzące się strony bardzo często marginalizują kwestię winy, chcąc jak najszybciej zakończyć małżeństwo. Jest to błąd, gdyż wina w rozpadzie małżeństwa ściśle powiązana jest z ewentualnymi alimentami na rzecz drugiego małżonka. Dlatego podejmując decyzję o tym, czy wnosimy rozwód z orzeczeniem o winie, czy też nie warto skonsultować się adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Podział majątku podczas rozwodu – ważne kwestie

W Polsce co do zasady między małżonkami panuje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że w trakcie małżeństwa gromadzony jest majątek wspólny małżonków, natomiast majątek osobisty każdego z nich ma znaczenie marginalne.

Podział majątku wspólnego jest postepowaniem odrębnym, dlatego może podział majątku może nastąpić po rozwodzie jak i przed rozwodem.

Sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku:

 • składniki wniesione przez strony z majątku osobistego
 • zarobki małżonków w trakcie trwania małżeństwa
 • pracę wykonywaną na rzecz wspólnego gospodarstwa
 • zaangażowanie w wychowanie dzieci.

Warto zaznaczyć, że podział majątku może być dokonany także u notariusza lub w drodze mediacji.

Opieka nad dziećmi oraz alimenty po rozwodzie

Rozwód - sprawy rodzicielskie

Prawnik / adwokat - rozwód w Toruniu

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Sąd podejmując decyzję o opiece nad małoletnimi dziećmi będzie kierował się przede wszystkim ich dobrem. Będzie więc badał z którym z rodziców dziecko ma silniejszą wieź i do kogo jest bardziej przywiązane. Jeżeli wiek i stopień rozwój dziecka pozwala mu na obserwację otoczenia i formułowanie wniosków sąd może zapytać dziecko o zdanie w sprawie powierzenia opieki danemu rodzicowi. Przesłuchanie dziecka co do zasady odbywa się w obecności psychologa.

W drugiej kolejności sąd rozważy, który z rodziców daje gwarancję zapewnienia należytej opieki nad dziećmi.

Sąd może podjąć decyzję o opiece nad dziećmi w następujących konfiguracjach:

 • sąd przyzna władzę zarówno matce jak i ojcu (opieka naprzemienna)
 • sąd przyzna władzę jednemu z rodziców a drugiemu ograniczy
 • w drastycznych przypadkach sąd może ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej oboje rodziców

Obowiązek alimentacyjny – rozwód

W polskim prawie rodzić ma obowiązek wsparcia materialnego dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Warto zaznaczyć, że kryterium to nie jest powiązane z pełnoletniością dziecka, może zdarzyć się, że na przykład na rodzicu będzie ciążył obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka, które podejmuje studia na uczelni wyższej.

Co do zasady alimenty na dziecko płaci się do rąk rodzica, który sprawuje codzienną opiekę nad małoletnim dzieckiem. Ważne jest to, że alimenty nie są „sztywne”, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów jest uprawniona do złożenia wniosku o obniżenie alimentów. Aby skutecznie zmniejszyć alimenty, należy wykazać obniżenie możliwości zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów lub obniżenie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Alimenty mogą być zasądzone w wyroku rozwodowym lub dochodzone osobnym pozwem o alimenty.

Myśląc o alimentach najczęściej myślimy o utrzymaniu małoletnich dzieciach, w niektórych sytuacjach sąd może zasądzić alimenty na żonę/męża. Radca prawny lub adwokat zaznający prawo rodzinne wyjaśni Ci w jakich sytuacjach jednemu z byłych małżonków przysługuje prawo do żądania alimentów od byłej żony/męża.

Rozwód a separacja

Prawo rodzinne, a separacja i alimenty

Rozwód a separacja i alimenty - Adwokat od rozwodu w Toruniu

Prawo rodzinne reguluje wiele kwestii dotyczących relacji między członkami rodziny, a co za tym idzie również kwestie związane z separacją oraz alimentami. 

Separacja to proces formalnego rozstania się małżonków, który polega na prawnym  rozwiązaniu małżeństwa lub czasowym rozstaniu się bez rozwiązywania małżeństwa. W  przypadku separacji sąd może orzec o obowiązku płacenia alimentów na rzecz któregoś z małżonków, który pozostaje bez środków do życia, bądź nie jest w stanie ich samodzielnie  uzyskać. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie w każdym z przypadków. Sąd  bierze wtedy pod uwagę sytuację materialną obu małżonków oraz potrzeby osób, na rzecz których są przyznawane.  

Warto również zaznaczyć, że prawo rodzinne przewiduje również alimenty na rzecz dzieci, które są najważniejszym elementem łączącym relacje w rodzinie. W przypadku rozwodu  bądź separacji, rodzic, u którego dziecko mieszka na stałe, może ubiegać się o alimenty na  rzecz dziecka od drugiego rodzica. Wysokość alimentów jest w tym przypadku ustalana na  podstawie potrzeb dziecka oraz sytuacji materialnej rodziców.  

W przypadku separacji i alimentów, ważne jest zwrócenie uwagi na to, że procesy te mogą  być złożone i będą wymagały wielu formalności oraz specjalistycznej wiedzy. Warto  zasięgnąć wtedy wiedzy prawnika, który specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata) podczas rozwodu

Radca prawny lub adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych wie jak wygląda postępowanie w sprawie rodzinnej prowadzonej przed sądem. Dzięki temu już na etapie przygotowywania „papierów rozwodowych” podpowie Ci na co zwrócić uwagę i jaką przyjąć strategię. Jest to bardzo ważne, gdyż na wynik postępowania mają wpływ nie tyko fakty i dowody, ale także znajomość procedury sądowej w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

Sprawy rodzinne ze względu na swoją specyfikę wiążą się dla strony z ogromnymi emocjami, profesjonalny pełnomocnik w osobie radcy prawnego lub adwokata będzie mógł z „chłodną głową” bronić twoich interesów. Dzięki temu zaczynając nowe życie po rozwodzie będziesz mieć pewność, że zrobiłeś/aś wszystko co w twojej mocy, aby zapewnić jak najlepszy możliwy „nowy start” dla siebie i swoich dzieci.

Chcesz walczyć o swoje prawa? Szukasz odpowiedzi na swoje pytania?

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Paweł Wielkanowski mieści się na terenie Torunia , ale Toruń to nie jedyne miasto, gdzie świadczy usługi – pomagamy na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności na terenie Bydgoszczy, Aleksandrowa Kujawskiego, Brodnicy, Chełmna, Golubia-Dobrzyna, Grudziądza, Lipnia, Radziejowa, Rypina, Wąbrzeźna i Włocławka.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi do prowadzenia konsultacji na odległość możemy pomagać klientom na terenie całej Polski.

Jak radzić sobie z rozwodem?

Praktyczne porady rozwodowe

Rozwód w Toruniu - o czym warto pamiętać?

Rozwód jest trudnym i bardzo emocjonalnym etapem w życiu rodzinnym. Każdy proces  rozwodowy jest indywidualny dla każdej pary oraz może wymagać innych podejść. Istnieją  jednak ogólne porady jak przejść przez ten proces, a o to kilka z nich:

 • Najważniejsza w procesie rozwodowym jest komunikacja pomiędzy prawnikiem a małżonkami, bądź – jeżeli obie strony są skłócone – między prawnikiem a jedną ze stron, która będzie reprezentowana przez niego. Warto sobie zadać pytanie czy na pewno chcemy zdecydować się na złożenie „papierów rozwodowych” oraz czy nie istnieją inne sposoby  mniej inwazyjne na rozwiązanie tego problemu?
 • Jedną z takich sposobów jest mediacja. Warto jest ją rozważyć w przypadku, gdy para  nie jest w stu procentach pewna, że chce zakończyć ten etap w swoim życiu. Mediacja to  dobrowolny proces, w którym strony spotykają się bez, aby omówić różnice oraz znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla obu stron. Mediacja może również pomóc uniknąć  kosztownego oraz długiego procesu sądowego.
 • Gdy już w końcu obie strony są zdecydowane na rozwód należy skompletować  niezbędne dane oraz dokumenty do pozwu rozwodowego. Do pozwu rozwodowego należy zatem dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego: aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia wspólnych dzieci małoletnich, jeżeli je się posiada, dowód uiszczenia opłaty od pozwu oraz odpis pozwu o rozwód wraz z załącznikami oraz dowody.
 • Warto również zaznaczyć, że dobro dziecka podczas rozwodu jest najważniejsze i tym  też będzie kierował się sąd, dlatego też warto przygotować do tego procesu również  dziecko.
pawel-wielkanowski-logo

Paweł Wielkanowski

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego i Mediatora Paweł Wielkanowski
Rozwód

Najczęstsze pytania odnośnie rozwodu

Co powinieneś wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód?

Przed złożeniem pozwu o rozwód należy mieć na uwadze parę ważnych kwestii takich jak: ⦁ Jednym z najważniejszych powodów jest zrozumienie podstawy prawnych związanych z owym rozwodem np. podziały dotyczącego majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów. Warto już na tym etapie skonsultować się z radcą prawnym bądź prawnikiem, aby uzyskać odpowiednią wiedzę w tym zakresie. ⦁ Ważna również jest dokumentacja. Przygotuj zatem kompletną dokumentację związana z małżeństwem, taką jak: akt ślubu, akty urodzenia dzieci, a także dowody związane z majątkiem: umowa kupna-sprzedaży, umowy najmu lub hipoteki. ⦁ Rozwiązanie pozasądowe jest najmniej inwazyjną metodą. Przed podjęciem decyzji o złożeniu dokumentów rozwodowych, można wybrać również drogę mediacji. Podczas mediacji mediator pomaga stronom w komunikacji, a także pomaga im zrozumieć swoje potrzeby oraz interesy drugiej strony - małżonka lub żony. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia między stronami oraz znalezienie rozwiązanie problem oraz osiągnięcie konsensusu pomiędzy małżonkami.

Po co jest adwokat w sprawie o rozwód bez orzekania o winie?
Ile kosztuje rozwód?