Prawo spadkowe

Śmierć bliskiej osoby to z reguły ogromny cios dla rodziny. Najczęściej trudno zabrać się za jakiekolwiek formalności, jednak kiedyś przyjdzie dzień, w którym nadejdzie konieczność udania się do notariusza albo do sądu. Prawo spadkowe to bardzo rozległa gałąź prawa, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Osobną kwestią jest także testament, który można, ale nie trzeba sporządzić.

Sprawy spadkowe

Otrzymanie spadku po zmarłym bliskim może być wielką niewiadomą. Prawo spadkowe stanowi, że odziedziczyć można m.in. nieruchomości, ruchomości, ale też długi. W przypadku przyjęcia spadku wprost, należy spłacić wszelkie zadłużenia, co może okazać się bardzo kłopotliwe dla osób powołanych do dziedziczenia. Spadek można także odrzucić, jednak w przypadku nieletnich jest to nieco trudniejsze. Osoby dorosłe mogą złożyć wniosek do sądu albo udać się do notariusza, jednak w przypadku dzieci, konieczne jest złożenie do sądu rodzinnego wniosku o zgodę na dokonanie czynności przewyższającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego.

Testament – czy warto go sporządzić?

W niektórych przypadkach spisanie testamentu pozwala na rozwianie wielu wątpliwości i zapobieżenie potencjalnym sporom, jakie mogą się utworzyć po śmierci spadkodawcy. W realiach polskiego prawa spadkowego sposobem na spisanie „najbezpieczniejszego” testamentu jest dokonanie tego w formie aktu notarialnego. Dzięki temu interesant otrzyma dokument, który ma wysoki stopień autentyczności. By spisać testament należy mieć przy sobie dowód tożsamości, a także informacje na temat danych osobowych spadkobierców. Prawo spadkowe stanowi, że dokument ten w każdej chwili można zmienić lub odwołać.

 

Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów rozrządzeń (postanowień) w testamentach. Jednym z nich jest zwykłe powołanie do całości spadku jednego lub kilku spadkobierców. Kolejnym rodzajem rozrządzenia spadkowego jest zapis zwykły, który zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Wyróżnia się także testament z zapisem windykacyjnym. Testator może zawrzeć w testamencie również wydziedziczenie, które wyłącza daną osobę ze spadkobrania. Osoby pominięte w testamencie (nie wydziedziczone), a będące w gronie spadkobierców ustawowych, mają prawo do zachowku.

Formularz kontaktowy