Prawo rodzinne

Wiele konfliktów między członkami rodziny ma swój finał w sądzie, gdzie ogromne emocje często biorą górę. Wówczas nieodzowna jest pomoc wykwalifikowanego i doświadczonego radcy prawnego lub adwokata. Najczęściej zajmuje się on wtedy prowadzeniem spraw rozwodowych, a także ustaleniem praw rodzicielskich czy ojcostwa. W poniższym artykule zdradzimy, czym dokładniej zajmuje się prawo rodzinne.

Prawo rodzinne – czego ono dotyczy?

 

Najważniejszą kwestie regulowane przez prawo rodzinnego to równe traktowanie małżonków oraz trwałość małżeństwa. Jest to ważne, zwłaszcza w momencie rozwiązania małżeństwa. Ponadto prawo rodzinne opiera się na kilku innych ważnych zasadach, między innymi równej stopy życiowej małoletnich dzieci z ich rodzicami, prawu dzieci do alimentów do czasu aż osiągną samodzielność, czy zapewnienia im właściwej opieki.

Jakie sprawy są rozstrzygane za pomocą prawa rodzinnego?

 

Pierwszym rodzajem spraw są spory pomiędzy partnerami, które niestety najczęściej kończą się na sali sądowej zwłaszcza, gdy zawiodą polubowne metody rozwiązywania sporów, jak np. mediacja. Jednym z postępowań, wchodzących w zakres prawa rodzinnego jest postępowanie rozwodowe. W takim przypadku niezbędna może okazać się pomoc radcy prawnego, który sporządzi czytelny pozew rozwodowy. Często wybieranym rozwiązaniem jest także separacja, która w odróżnieniu od rozwodu daje możliwość przemyślenia pewnych spraw i czasami pozwala uniknąć finalnego rozejścia się dwóch stron.

 

Jeśli już do rozwodu dojdzie, prawo rodzinne z założenia strzeże prawa dzieci do bycia wychowywanym przez oboje rodziców.

 

Kolejną kategorią spraw, którymi zajmują się prawnicy specjalizujący się w tej gałęzi prawa, są postępowania dotyczące dzieci, a także sprawy o ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie. Wówczas można skorzystać z zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych czy ustalenia kontaktów z dzieckiem. Zgoda sądu rodzinnego jest również konieczne w przypadku spraw dotyczących majątku małoletniego – w przypadku gdy dana czynność  przekracza zakres zwykłego zarządu. Taką sprawą będzie chociażby odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

 

Mimo, że wiele osób załatwia takie sprawy samodzielnie, pomoc radcy prawnego specjalizującego się w tej gałęzi prawa, może się w tym przypadku okazać nieoceniona.

Formularz kontaktowy