Prawo gospodarcze

Istnieje jeden element, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej specjalizacji, czy branży, w której działa. Jest nim znajomość przepisów prawa gospodarczego, czyli regulacji stosunków, które mają swoje źródło w działalności gospodarczej.

Czym są przepisy prawa gospodarczego?

Jest to zbiór pewnych ustalonych norm, mających wpływ na przedsiębiorców oraz ich biznesy. Zbiór ten dzieli się na dwa główne sektory – prywatny i publiczny. Prywatna gałąź określa regulacje – tak zwane stosunki poziome lub horyzontalne - zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami. W sektorze publicznym stosunki przyjmują kierunek wertykalny, a jedną ze stron staje się organ administracji publicznej.

Obsługa prawna przedsiębiorstw na terenie Torunia

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest prawo gospodarcze, w ramach którego świadczymy pomoc naszym Klientom z Torunia, okolic i nie tylko. Udzielamy wsparcia w zakresie prowadzenia i „pilnowania” bieżących spraw firmy, sporządzania umów, opinii prawnych oraz innych, niezbędnych dokumentów, przeprowadzania audytów oraz sporządzania i składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

 

Jedną z czynności w ramach obsługi prawnej, którą oferujemy przedsiębiorcom, jest zamknięcie działalności gospodarczej i wykonanie wszystkich związane z tym czynności, takich jak wypełnianie wniosków i dostarczanie ich w nieprzekraczalnych terminach do odpowiednich organów administracyjnych.

 

Przygotowujemy pozwy o zapłatę, a także sprawujemy pieczę nad całym procesem windykacyjnym. Prowadzimy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, których przyjmujemy w naszej kancelarii w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych oraz sądowych. Przygotowujemy i prowadzimy także negocjacje z firmami zewnętrznymi, członkami zespołu lub partnerami biznesowymi. Negocjacje mogą odbywać się stacjonarnie, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy