prawo , prawo-karne

Czy można nie wpuścić policji do domu? (Informacje dla imprezowiczów)

Radcy prawni specjalizujący się w sprawach karnych zawsze doradzą Wam, aby nie unikać kontaktów z organami ścigania, gdyż może wiązać się to użyciem środków przymusu bezpośredniego lub też nałożeniem środków zabezpieczających.

Jeżeli wiesz, że poszukuje Cię policja (lub inne uprawnione organy) w związku z toczącą się sprawą o popełnienie czynu zabronionego natychmiastowo kontaktu się z radcą prawnym lub adwokatem.

O ile powyższe wydaje się oczywiste, to w Internecie możemy przeczytać wiele porad, że np. w przypadku głośnej imprezy (stanowiącej wykroczenie zakłócania spokoju lub porządku publicznego, art. 51 KW) wystarczy nie otworzyć policjantom podejmującym interwencję drzwi, gdyż ci nie będą upoważnieni do siłowego wejścia.

Czy można nie wpuścić policji do domu - punkt widzenia prawnika

Czy z perspektywy radcy prawnego nie wpuszczania policji to dobre rozwiązanie?

Ochrona miru domowego już od średniowiecza była jednym z podstawowych praw. Także dzisiaj zasada nienaruszalności mieszkania znajduje się w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zasada ta może doznawać ograniczeń wyłącznie w przypadkach określonych w ustawach.

Co do zasady funkcjonariusze policji, aby dokonać przeszukania lokalu muszą posiadać postanowienie o zarządzaniu wydania rzeczy i przeszukaniu, które wydawane jest przez sąd lub prokuratora.

W przypadkach niecierpiących zwłoki policja może wejść do lokalu bez powyższego postanowienia. W takim przypadku sąd lub prokurator powinien dokonać zatwierdzenia takiej czynności w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

Do przypadków niecierpiących zwłoki zaliczamy:

  • wykrycie osoby podejrzanej
  • zatrzymanie osoby podejrzanej
  • konieczność zabezpieczenia dowodu

Tak więc faktycznie w przypadku interwencji dotyczącej zakłócania tzw. ciszy nocnej policja nie może siłowo wejść do lokalu mieszkalnego.

Warto jednak zaznaczyć, że w ocenie radców prawnych z naszego zespołu, inne zachowania takie jak np. wydobywający się z mieszkania zapach marihuany czy też obelgi w stronę policjantów mogą stanowić uzasadnione podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego co pozwoli policji na dokonanie przeszukania lokalu bez postanowienia sądu lub prokuratora.

Jednoznacznie odradzamy także nie otwierania drzwi funkcjonariuszom.

Ne wpuszczanie policji okiem prawnika

Każdy z nas jest człowiekiem

Każdy z nas jest człowiekiem i przedłużająca się wizyta znajomych nie stanowi zbrodni.

Często w przypadku normalnej rozmowy z policjantami i odrobinie autorefleksji interwencja może zakończyć się na pouczeniu.

Nie wpuszczenie funkcjonariuszy nie uchroni przed odpwiedzialnością

Z drugiej strony nie wpuszczenie funkcjonariuszy nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności za popełniane wykroczenie. W takiej sytuacji policja będzie uprawniona aby skierować wniosek o ukaranie do sądu. Gdy do tego dojdzie a sąd uzna organizatora imprezy za winnego nie tylko nałoży na niego karę ale także będzie mógł obciążyć go kosztami postępowania.

Jeżeli wasza sprawa już stała skierowana do sądu sugerujemy niezwłoczne nawiązanie kontaktu z radcą prawnym lub adwokatem.

Biorąc pod uwagę możliwość popełnienia wykroczenia z art. 51 KW warto nie tylko zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi, należy pamiętać także o ludzkiej empatii.

Ustawodawca uznając spoczynek nocny za dobro prawem chronione nie miał na celu ograniczenia dobrej zabawy obywateli. Warto pamiętać o sąsiedzie, który wstaje do pracy na godzinę 6 rano lub sąsiadce która przez kilka godzin usypiała małe dziecko.

Leave a comment